Da Poul Erik “smed tøjet”

Poul Erik Pedersen fra TVIS køkkener var én af i alt 9 personer fra Stol På Mennesker, der til et morgenmøder åbnede op for sine udfordringer under en seance af “Den varme stol”. I dag bruger Poul Erik stadig de råd, han fik fra det lille ekspertpanel, som den pågældende morgen kastede al deres energi i at hjælpe ham.

Klik her og læs hele artiklen