Helle Gade – Silkeborg Byråd

Jeg er byrådspolitiker i Silkeborg kommune – valgt for Socialdemokratiet.

Derudover er jeg
– Formand for Socialudvalget
– Næstformand for nærdemokratiudvalget
-Medlem af Handicaprådet

Helle Gade

Byrådsmedlem

Silkeborg

20 27 85 46

Det kan vi også snakke om, næste gang vi mødes:


Løb
Børn og familie
Livet generelt