Annette Dam

Tekst 

Annette Dam

Kartoffelavler

Skåphusgård

42 72 33 99 

3 gode kontakter:


x

x

x

Det kan vi også snakke om, næste gang vi mødes:


x

x

x