STERK – Mona Gaardsdal

STERK har som vision, at:

  • Være socialøkonomisk virksomhed og samtidig være førende som CSR-virksomhed
  • Være forbillede for traditionelle virksomheder og organisationer i anvendelse af CSR-konceptet i traditionel produktion og serviceleverance

STERK vil være førende til at screene og udvikle potentialer hos borgere med lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores vision er at påvirke den enkeltes muligheder for, gennem ansættelser på tilpassede vilkår, støttende samtaler og rådgivning, at skabe sig et sundt og meningsfuldt liv og arbejdsliv, der svarer til alle andre borgeres liv og arbejdsliv.

Vi ønsker, at de ressourcer, som ethvert menneske er i besiddelse af, udnyttes til gavn for dem selv og samfundet. Vi mener, at borgere med særlige behov er en ressource med potentialer, som samfundet alt for sjældent udnytter tilstrækkeligt. STERK vil derfor altid have den enkeltes behov som fokus i arbejdet for at få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mona Gaardsdal

Indehaver
Horsensvej 1, 8653 Them
40 68 11 86

3 gode kontakter:


Camilla Stenhaug Pedersen – Frivilligcenter Silkeborg

Anette Raaby – terapeut, coach og ildsjæl

Bente Pedersen – Mental Sundhedscenter Silkeborg

Det kan vi også snakke om, næste gang vi mødes:


Socialt iværksætteri

Hvem bestemmer i Silkeborg?

Der er mere mellem himmel og jord…