Privatlivspolitik for

1. Dataansvarlig

Stol På Mennesker v/Majbritt Mikkelsen
Sindingvej 62
8600 Silkeborg
CVR: 2599 2954
Tlf.: 21 45 15 10
Mail: hej@majbrittmikkelsen.dk

2. Behandling af persondata og formål

Stol På Mennesker/Majbritt Mikkelsen behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til virksomheden via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger eller ansat (herunder virksomhedspraktikant eller bestyrelsesmedlem).

De personoplysninger, du indsender til virksomheden, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af Majbritt Mikkelsens personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Virksomheden sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Som udgangspunkt behandles kun almindelige personoplysninger, undtaget herfra er ansatte hvor virksomheden også behandler fortrolige oplysninger (CPR-Nr.) og hvis det er relevant følsomme oplysninger i form af evt. helbredserklæringer.

Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger, vil kun blive behandlet ved konstateret behov og efter samtykke.

2.1 Ansøgere

Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til, at virksomheden må behandle de personoplysninger, der er modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail med besked om, at du trækker dit samtykke og dermed også din ansøgning tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse, slettes personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder.

2.2 Ansatte

Hvis du er eller bliver ansat i Stol På Mennesker, opbevares din ansøgning og dermed dine persondata til brug i den videre ansættelsesproces. I den forbindelse bedes du opgive dit CPR-nummer til brug ved oprettelse i vores IT-systemer, og i f.m. lønudbetaling, kontakt med pensions- og forsikringsselskab, kommune o.lign. Vi beder dig oplyse navn og kontakt-oplysninger på dine nærmeste pårørende, som vi naturligvis kun vil kontakte i nødstilfælde.

2.3 Deltagere på rejser og workshops

For deltagere på rejser/workshops i udlandet bliver der indsamlet personoplysninger til brug for afvikling af rejser – herunder kopi af pas. Oplysningerne bruges til reservation af billetter, overnatning og virksomhedsaftaler, hvor dette er nødvendigt. Oplysningerne slettes umiddelbart, senest seks måneder efter rejsens/opholdets afslutning og opbevares til efterfølgende.

2.4. Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen, herunder regnskabslovgivningen.

3. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Der kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt, reparationer, installationer, kredittjek og betalingsservice.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det – eks. i forbindelse med lønudbetaling til ansatte.

4. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5 Hjemmesider, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på Stol På Menneskers hjemmesider og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik. Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger og sende dig nyhedsmails. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via ”afmeld-funktionen” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt.

6. Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

7. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.